Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της U.E.M.S. Βαρσοβία 16-17 Οκτωβρίου 2015.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Εκπροσώπων Π.Ι.Σ., κ.κ. Κωνσταντίνου Κουμάκη, Χαράλαμπου Κούλα και Ανδρέα Παπανδρούδη

από τις συνεδριάσεις της

UNIONEUROPÉENNEDESMÉDECINSSPÉCIALISTES(UEMS)

Βαρσοβία Πολωνίας, 16 και 17 Οκτωβρίου 2015

 

Ο Πρόεδρος της UEMSDr. Krajewski, στην εναρκτήρια ομιλία του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της UEMS, καλωσόρισε τις Εθνικές Αντιπροσωπείες που συμμετείχαν.  

 

Στη συνέχεια, εγκρίθηκαν η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης και  τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, 10-11/4/2015.

Ο Γενικός Γραμματέας Dr. Borman, στην αναφορά του, παρουσίασε τις προτάσεις του για την αξιολόγηση νέων μορφών εκπαίδευσης, που επεκτείνονται σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κ.ά.

Επιπλέον τόνισε ότι αυτό που προέχει για τη UEMS, που αποτελεί και τον κύριο στόχο της για το επόμενο έτος, είναι η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.

Τέλος, αφού ανέφερε ότι η παρούσα είναι η τελευταία αναφορά του ως Γεν. Γραμματέας της UEMS, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της UEMS, Dr. Krajewski, καθώς και όλους τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία.

 

Θέματα των Τομέων Ειδικότητας (Sections & Boards)

Οι προεδρεύοντες των Ομάδων Εργασίας των Τομέων Ειδικότητας παρουσίασαν τις αναφορές τους από τις συναντήσεις που έλαβαν χώρα το πρωί.

Ο Καθηγ. Griebenowανέφερε ότι οι Ευρωπαϊκές Προϋποθέσεις Κατάρτισης (EuropeanTrainingRequirements) για την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας υποβλήθηκαν για επεξεργασία από την Ομάδα Εργασίας και τα αποτελέσματα θα τα παρουσιάσουν τον Απρίλιο του 2016, προς έγκριση. Η Ομάδα ζήτησε από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEMSνα προσεγγίσει τους φορείς της Ευρωπ. ΄Ενωσης σχετικά με την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας. Επιπλέον, θα προταθούν τροποποιήσεις στο Παράρτημα V της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/55, σε ό,τι αφορά τους τίτλους και τη διάρκεια εκπαίδευσης. Στη συνέχεια τέθηκε το θέμα της στενότερης συνεργασίας Τομέων Ειδικότητας και Εκτελεστικής Επιτροπής της UEMS.

Ο Καθηγ. κ. Παπαλόης (Τομέας Χειρουργικής) παρουσίασε τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας, να συμμετέχουν οι προεδρεύοντες των Ομάδων Εργασίας των Τομέων Ειδικότητας στη Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή της UEMS(EnlargedExecutiveCommittee – EEC). Σχετικά με το ζήτημα της ψηφοφορίας, υπήρξαν πολλές προτάσεις, όπως το σύστημα «1 ψήφος ανά Τομέα Ειδικότητας/Μικτή Διεπιστημονική Επιτροπή ή ψήφοι ανά Ομάδα Εργασίας»

Ο Dr. Χριστοδούλου (Κύπρος) ζήτησε να τεθεί το ζήτημα του δικαιώματος ψήφου στη UEMS σε επίσημη ψηφοφορία στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Ο Dr. Krajewski εξήγησε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της UEMS θα ξεκινήσει την επεξεργασία των προτάσεων αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

 

Ευρωπαϊκές Προϋποθέσεις Κατάρτισης (EuropeanTrainingRequirements)

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν οι προτάσεις για τροποποίηση των Ευρωπαϊκών Προϋποθέσεων Κατάρτισης (EuropeanTrainingRequirements) και υποβλήθηκαν στη Συνέλευση προς ψηφοφορία:

 

·         Οι Ευρ. Προϋποθέσεις Κατάρτισης (TrainingRequirements) για την ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής, εγκρίθηκαν ομόφωνα.

·         Οι Ευρ. Προϋποθέσεις Κατάρτισης (TrainingRequirements) για την ειδικότητα της Παιδιατρικής, εγκρίθηκαν (26 υπέρ, 1 λευκό)

·         Οι Ευρ. Προϋποθέσεις Κατάρτισης (TrainingRequirements) για τη Χειρουργική Τραύματος (TraumaSurgery), εγκρίθηκαν (22 υπέρ, 5 λευκά)

·         Οι Ευρ. Προϋποθέσεις Κατάρτισης (TrainingRequirements) για την Αγγειολογία (Angiology), εγκρίθηκαν (22 υπέρ, 3 λευκά, 1 κατά)

·         Οι Ευρ. Προϋποθέσεις Κατάρτισης (TrainingRequirements) για τη Χειρουργική Μαστού (BreastSurgery), εγκρίθηκαν (26 υπέρ, 1 λευκό)

·         Οι Ευρ. Προϋποθέσεις Κατάρτισης (TrainingRequirements) για τη Νευροχειρουργική (Neurosurgery), εγκρίθηκαν ομόφωνα

·         Οι Ευρ. Προϋποθέσεις Κατάρτισης (TrainingRequirements) για τη Χειροπρακτική Ιατρική (ManualMedicine), εγκρίθηκαν (17 υπέρ, 9 λευκά, 1 κατά)

·         ToΣυμβούλιο της UEMS ενέκρινε το σχέδιο εκπαιδευτικού προγράμματος για την Ορθοπαιδική (Orthopaedics).

 

Εκλογές της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής (EnlargedExecutiveCommittee) της U.E.M.S.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της UEMS για την περίοδο 2016 – 2020 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαμορφώθηκε ως εξής :

 

Πρόεδρος : Dr. RomualdKRAJEWSKI(Πολωνία)

Αντιπρόεδροι : Dr. JoaoGRENHO(Πορτογαλία), Dr. MarcHERMANS (Βέλγιο), Dr. OthmarHAAS (Αυστρία), Καθηγ. HansHJELMQVIST (Σουηδία)

Γενικός Γραμματέας : Καθηγ. VassiliosPAPALOIS (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ταμίας : Dr. Bernard MAILLET (Βέλγιο)

Σύνδεσμος UEMS γιαδιεθνήθέματα (Liaison Officer): Dr Zlatko FRAS (Σλοβενία)

 

 

Καταστατικά θέματα

          Η UEMSαποφάσισε τη δημιουργία Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής για τις Σπάνιες  και Μη Διαγνωσμένες Παθήσεις (MJCRareandUndiagnosedDiseases), ενώ τονίσθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τη σπουδαιότητα αυτού του θέματος και επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για τις σπάνιες παθήσεις.

          Το Συμβούλιο της UEMS αποφάσισε την αλλαγή του τίτλου ειδικότητας Κλινική Γενετική σε «Κλινική Γενετική και Γενωμική – ClinicalGeneticsandGenomis», στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Παραρτήματος V της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2013/55.

          Προτάθηκε η αλλαγή του ονόματος του Τομέα Ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας σε «Ωτορινολαρυγγολογία, Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου (Otorhinolaryngology, HeadandNeckSurgery)». Ο Τομέας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (Oral & MaxillofacialSurgerySection) εξέφρασε την αντίθεσή του στην προσθήκη «Κεφαλής & Τραχήλου», καθώς όπως ανεφέρθη, στις διαβουλεύσεις δεν είχε προσκληθεί ο συγκεκριμένος Τομέας και ζήτησε την αναβολή της ψηφοφορίας σε αυτό το ζήτημα. Η Εκτελεστική Επιτροπή ζήτησε από τους ενδιαφερόμενους Τομείς να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις και να προσπαθήσουν να φθάσουν σε συναίνεση. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό αναβλήθηκε.

 

Ιατρικές Ειδικότητες

Ο Καθηγ. κ. Παπαλόης, εκ μέρους του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Ιατρικών Ειδικοτήτων (UEMSCESMA) παρουσίασε έγγραφο με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής για την αμοιβαία αναγνώριση των μεταπτυχιακών ιατρικών τίτλων.  Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα αναθεωρούνται κάθε δύο έτη.

 

Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις

 

Εκ μέρους της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), ο DrJacquesDeHaller παρουσίασε της αναφορά της Οργάνωσης και τόνισε τη σημασία της στενότερης συνεργασίας CPMEκαι UEMS. Έδωσε έμφαση επίσης, στη συμμετοχή της CPMEστις διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), στη σχέση ιατρού – φαρμακοβιομηχανίας και στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, ενώ ενημέρωσε για τα δύο νέα μέλη της  CPME,  τη Γαλλία και την Κροατία.

 

Ο DrJoaoDeDeusπαρουσίασε την αναφορά του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών (ΑΕΜΗ) και υπενθύμισε ότι όλες οι Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις θα συναντηθούν στην Κοινή Συνδιάσκεψη για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, στις 18/12/2015 στο Λουξεμβούργο.

 

Η κ. BrigitaJazbar παρουσίασε την αναφορά των Νέων Ιατρών της Ευρώπης (EJD), με κύριο επίκεντρο στην ΤΤΙΡ, στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ των χωρών της Βαλτικής, τυποποίηση των ιατρικών υπηρεσιών.

 

Ο DrAndré παρουσίασε την αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενικών Ιατρών (UEMO) και ενημέρωσε για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της UEMO(Μάιος 2015) να συστήσει ένα σύστημα αξιολόγησης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ειδικά για τη γενική ιατρική. Ακολούθως έλαβε χώρα ένας έντονος διάλογος για τη συνεργασία με τη UEMSEACCME. Ο DrAndré ενημέρωσε επίσης για τη συμμετοχή της UEMOστο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENS4care για τη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής στην περίθαλψη.

 

Οικονομικά θέματα

Ο προϋπολογισμός του 2016 εγκρίθηκε. Αποφασίσθηκε να ζητηθεί από τους εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους να καταβάλουν την εισφορά τους για το 2016 νωρίτερα. Εγκρίθηκε η πρόταση για Εσωτερική Χρηματοδότηση που διανεμήθηκε στους Τομείς Ειδικότητας. Επίσης, αποφασίσθηκε να νοικιασθεί το κτήριο της UEMS, DomusMedica, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αξιολόγησης της Καρδιολογίας (EuropeanBoardofAccreditationinCardiologyEBAC), αποφασίσθηκε να λάβει η UEMS νομική δράση για τις οφειλόμενες εισφορές.

 

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

ODrHarvey παρουσίασε το σχέδιο πρότασης για το EACCME 2.0., ενώ υπενθύμισε στους εκπροσώπους ότι οι αρχές αξιολόγησης της UEMS δεν μπορούν ποτέ να αμφισβητηθούν και παρότρυνε όλους τους εκπροσώπους να στείλουν τις παρατηρήσεις τους επί του κειμένου.

Τέλος, το Συμβούλιο της UEMSυιοθέτησε το σχέδιο πρότασης για τη Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων της UEMSπου θα περιέχει τους επιτυχόντες στις Εξετάσεις της UEMS και των Τιμητικών Διπλωμάτων, τα πιστοποιημένα Κέντρα Εκπαίδευσης και τις Εξετάσεις Αξιολόγησης των UEMSCESMA, με 26 ψήφους υπέρ και 1 αποχή.

 

Ομάδες Εργασίας

Οι Επικεφαλής των Ομάδων Εργασίας της UEMS υπέβαλαν τις αναφορές τους, εκτός από την Ομάδα για την Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth) που δεν συνεδρίασε.

 

Ευρωπαϊκά Θέματα

Ο DrKrajewskiεξήγησε ότι η πρόταση της UEMSγια αναθεώρηση του Παραρτήματος V της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων 2005/36 θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2016. Ζήτησε από όλους τους Τομείς Ειδικότητας της UEMS να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Παραρτήματος Vτης Οδηγίας σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης και τους τίτλους ειδικότητας, το συντομότερο δυνατό. Η θέση της UEMS για την ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα είναι τα 5 έτη.

 

Επόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της UEMS(UEMSCouncil & Board) :

Βρυξέλλες, 22 – 23 Απριλίου 2016

Ισραήλ, Οκτώβριος 2016, αφού εξετασθούν οι συνθήκες ασφαλείας για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων της UEMS εκεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...