Σχετικά με την υποχρέωση διετούς άσκησης ειδικότητας ως προϋπόθεση για ορισμό επιστημονικά υπευθύνου σε ιατρικές εταιρείες

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ