Σχετικά με την αδειοδότηση ιατρείων εναλλακτικής Ιατρικής (ομοιοπαθητική, βελονισμός, χειροπρακτική κτλ).

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ