Σχετικά με καταγγελία ιατρών προς σύλλογο για κοινοποίηση ψευδούς και αναληθούς εγγράφου καθώς και αίτημα άμεσης ακύρωσης του προϋπολογισμού και των εκλογών

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ