ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

Ευρωπαική Νομοθεσία - Ευρωπαϊκές Οδηγίες