Σχετικά με τον ορισμό ετήσιου χρηματικού ποσού για κάθε ιατρό μέλος άλλου Ιατρικού Συλλόγου

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ