Σχετικά με το αν μπορεί ιατρός του ΕΣΥ που έχει τεθεί σε αργία με δικαστική απόφαση για αμέλεια, από το Υπουργείο Υγείας να εργαστεί ως ιδιώτης ιατρός μέχρι να περατωθεί ο χρόνος της ποινής της αργίας που του έχει επιβληθεί

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ