Σχετικά με σε ιατρό που κατέθεσε αίτηση συστέγασης του ιατρείου τουτης, με ήδη αδειοδοτημένο πολυϊατρείο

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ