Σχετικά με το αν τα καταστήματα κράτησης υπάγονται στις ΥΠΕ από πλευράς Υγειονομικής κάλυψης ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ