Σχετικά με το νομικό καθεστώς που ισχύει για τα μηχανήματα LASER, που χρησιμοποιούνται από τους γενικούς χειρουργούς

ΠΡΟΣΦΑΤΑ