Σχετικά με την ύπαρξη νομοθεσίας η οποία να υποχρεώνει τα μέλη των Συλλόγων τα οποία διαιρούν πέραν του ενός ιατρείου εντός ή εκτός νομού να ενημερώνουν τους Συλλόγους για τις ώρες λειτουργίας και φυσικής παρουσίας τους στα ιατρεία τους

ΠΡΟΣΦΑΤΑ