Σχετικά με το εάν είναι νόμιμο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Γενικό Νοσοκομείο ιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, λόγω έλλειψης ειδικών ιατρών

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ