Σχετικά με τη λειτουργία μονάδων ΠΦΥ σε μη συνεχόμενους χώρους και συγκεκριμένα τη λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων, με νομική μορφή σε δύο μη συνεχόμενους χώρους μέσα στο ίδιο κτίριο

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ