Σχετικά με την υποχρέωση ή μη εγγραφής στα μητρώα Ιατρικού Συλλόγου ιατρών – ειδικευόμενων που υπηρετούν σε Γενικό Νοσοκομείο νομού

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ