Σχετικά με το αν έχει καταργηθεί ή αν μπορεί να χρησιμοποιείται νόμιμα ακόμα (και υπό ποιες προϋποθέσεις) η “Ιιδιότητα Γενικής Ιατρικής”

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ