36ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης (Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ), 20-22 Απριλίου 2017, Καβάλα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις