Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΣΑΥ

Δελτία Τύπου

 


 


                                                                                                      Αθήνα  1.7.2016


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΑΥ


 


Ενημερώνουμε όλους τους ιατρούς ότι, μετά από πρότασή μας προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής των Υγειονομικών, λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο υγειονομικός κόσμος, έγινε αποδεκτή η παράταση της εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου εξαμήνου που έληγαν στις 30.6.2016, μέχρι τις 30.9.2016.


Η απόφαση αυτή συμβάλλει στην δυνατότητα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών συναδέλφων μας, ιδιαίτερα νέων, που είτε έχουν να πληρωθούν από την εργασία του αρκετούς μήνες ή βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.


 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.