Σύσκεψη για το Ινστιτούτου Μελέτης και Ερευνών του ΠΙΣ. Συνάντηση του Προέδρου του ΠΙΣ, του Γενικού Γραμματέα του ΠΙΣ, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Ινστιτούτου Μελέτης και Ερευνών με τους Προέδρους των Τομέων του Ινστιτούτου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ