Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής
Χρόνος ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Τόπος ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ
Διοργανωτής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες Στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, που διοργανώνει το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ” ΜΗΤΕΡΑ στην Αθήνα, σας αποστέλλουμε την αφίσα της ημερίδας, με θερμή παράκληση όπως την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας για την διοργάνωση. στην ημερίδα θα συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές και θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή και την συνεργασία σας.


Χρόνος: Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016
Τόπος: Αθήνα
Διοργανωτής: Νοσοκομείο Παίδων Μητέρα
Πληροφορίες: Στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, που διοργανώνει το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ” ΜΗΤΕΡΑ στην Αθήνα, σας αποστέλλουμε την αφίσα της ημερίδας, με θερμή παράκληση όπως την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας για την διοργάνωση. στην ημερίδα θα συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές και θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή και την συνεργασία σας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...