Ανθρώπινοι περιορισμοί στην Αεροπορία και στο Διάστημα
Χρόνος 8 – 9 Ιουλίου 2016, Αμφιθέατρο Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γλυφάδα
Τόπος TRIAENA TOURS AND CONGRESSES, Μεσογείων 15, 1ος Όροφος , 11526, Αθήνα
Διοργανωτής ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Πληροφορίες Τηλ. 2107499300 Υπευθυνη Εφη Παπασταυροπουλου

Χρόνος: 8 – 9 Ιουλίου 2016, Αμφιθέατρο Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γλυφάδα
Τόπος: TRIAENA TOURS AND CONGRESSES, Μεσογείων 15, 1ος Όροφος , 11526, Αθήνα
Διοργανωτής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Πληροφορίες: Τηλ. 2107499300 Υπευθυνη Εφη Παπασταυροπουλου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...