16η Δερματολογική Διημερίδα
Χρόνος 9 – 10 Σεπτεμβρίου 2016, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα
Τόπος Info: Era Ltd
Διοργανωτής Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσοκομείο “Α. Συγγρός” σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δερματολογικών Ερευνών & Εκπαίδευσης
Πληροφορίες Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr

Χρόνος: 9 – 10 Σεπτεμβρίου 2016, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα
Τόπος: Info: Era Ltd
Διοργανωτής: Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσοκομείο “Α. Συγγρός” σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δερματολογικών Ερευνών & Εκπαίδευσης
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...