Επίκαιρα θέματα Περιγεννητικής Ιατρικής
Χρόνος 10 – 11 Σεπτεμβρίου 2016, Ξεωοδοχείο FILOXENIA, Καλαμάτα
Τόπος MDcongress
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2106074200, ΦΑΞ 2106074222, E-MAIL md@mdcongress.gr, Web site www.mdcongress.gr

Χρόνος: 10 – 11 Σεπτεμβρίου 2016, Ξεωοδοχείο FILOXENIA, Καλαμάτα
Τόπος: MDcongress
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2106074200, ΦΑΞ 2106074222, E-MAIL md@mdcongress.gr, Web site www.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...