Χρόνος 15 – 17 Σεπτεμβρίου 2016, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
Τόπος Info: Era Ltd
Διοργανωτής European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
Πληροφορίες Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr Website: www.era.gr; www.esoprs2016.gr

Χρόνος: 15 – 17 Σεπτεμβρίου 2016, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
Τόπος: Info: Era Ltd
Διοργανωτής: European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr Website: www.era.gr; www.esoprs2016.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ