Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία
Χρόνος 16 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ
Τόπος ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΣΥΝΕΔΡΑ
Διοργανωτής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πληροφορίες ΤΗΛ: 2610 432200, EMAIL: info@synedra.gr, site: www.synedra.gr

Χρόνος: 16 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ
Τόπος: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΣΥΝΕΔΡΑ
Διοργανωτής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πληροφορίες: ΤΗΛ: 2610 432200, EMAIL: info@synedra.gr, site: www.synedra.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ