Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία
Χρόνος 16 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ
Τόπος ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΣΥΝΕΔΡΑ
Διοργανωτής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πληροφορίες ΤΗΛ: 2610 432200, EMAIL: info@synedra.gr, site: www.synedra.gr

Χρόνος: 16 – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ
Τόπος: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΣΥΝΕΔΡΑ
Διοργανωτής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πληροφορίες: ΤΗΛ: 2610 432200, EMAIL: info@synedra.gr, site: www.synedra.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...