4η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς
Χρόνος 17 Σεπτεμβρίου 2016, Ιωνικό Κέντρο, Αθήνα
Τόπος Info: Era Ltd
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς
Πληροφορίες Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr Website: www.era.gr

Χρόνος: 17 Σεπτεμβρίου 2016, Ιωνικό Κέντρο, Αθήνα
Τόπος: Info: Era Ltd
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr Website: www.era.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ