10ο Σεμινάριο – Διαταραχές Υγρών & Ηλεκτρολυτών
Χρόνος 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Αρκαδία, Κομοτηνή
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Πληροφορίες τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

Χρόνος: 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Αρκαδία, Κομοτηνή
Τόπος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ