Ελπί(δο)ς Καρδιολογική Διημερίδα “Βαλβιδικές Καρδιακές Νόσοι”
Χρόνος 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Divani Caravel ,Αθήνα
Τόπος The MASTERMIND Group Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Διοργανωτής Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων | Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. “Η Ελπίς”
Πληροφορίες τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1 φαξ. 210 6827409 e-mail: cgastounioti@tmg.gr web site. www.tmg.gr

Χρόνος: 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Divani Caravel ,Αθήνα
Τόπος: The MASTERMIND Group Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Διοργανωτής: Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων | Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. “Η Ελπίς”
Πληροφορίες: τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1 φαξ. 210 6827409 e-mail: cgastounioti@tmg.gr web site. www.tmg.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...