2η Επιστημονική Ημερίδα Γ.Ν. Κατερίνης
Χρόνος 24 Σεπτεμβρίου 2016, Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης
Τόπος Free Spirit
Διοργανωτής Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Κατερίνης
Πληροφορίες Σχισμένου Μαρία, 210-6048260, mschismenou@free-spirit.gr

Χρόνος: 24 Σεπτεμβρίου 2016, Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης
Τόπος: Free Spirit
Διοργανωτής: Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Κατερίνης
Πληροφορίες: Σχισμένου Μαρία, 210-6048260, mschismenou@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ