Χρόνος 30 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Atlantis, Ηράκλειο, Κρήτη
Τόπος Info: Era Ltd
Διοργανωτής Mediterranean Society for Reproductive Medicine
Πληροφορίες Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr Website: www.era.gr

Χρόνος: 30 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Atlantis, Ηράκλειο, Κρήτη
Τόπος: Info: Era Ltd
Διοργανωτής: Mediterranean Society for Reproductive Medicine
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr Website: www.era.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ