Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Επιστημονικής Επιτροπής ENHC Ακαδημαϊκής Περιόδου 2016 – 2017
Χρόνος Σεπτέμβριος 2016 – Ιούνιος 2017, Αμφιθέατρο ENHC
Τόπος Επιστημονική Επιτροπή ENHC
Διοργανωτής Επιστημονική Επιτροπή ENHC
Πληροφορίες Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Τηλ. 2106972965-6, Φαξ. 2106972094, email: e.vasilopoulou@dunant.gr

Χρόνος: Σεπτέμβριος 2016 – Ιούνιος 2017, Αμφιθέατρο ENHC
Τόπος: Επιστημονική Επιτροπή ENHC
Διοργανωτής: Επιστημονική Επιτροπή ENHC
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Τηλ. 2106972965-6, Φαξ. 2106972094, email: e.vasilopoulou@dunant.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ