15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής Βασικών Γνώσεων
Χρόνος 5 – 7 Οκτωβρίου 2016, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ELPEN
Τόπος ΞΕΝΙΑΣ 32, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 71
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Πληροφορίες ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ plastiki@otenet.gr, info@hespras.gr 210-7710116

Χρόνος: 5 – 7 Οκτωβρίου 2016, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ELPEN
Τόπος: ΞΕΝΙΑΣ 32, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 71
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ plastiki@otenet.gr, info@hespras.gr 210-7710116

ΠΡΟΣΦΑΤΑ