15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής Βασικών Γνώσεων
Χρόνος 5 – 7 Οκτωβρίου 2016, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ELPEN
Τόπος ΞΕΝΙΑΣ 32, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 71
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Πληροφορίες ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ plastiki@otenet.gr, info@hespras.gr 210-7710116

Χρόνος: 5 – 7 Οκτωβρίου 2016, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ELPEN
Τόπος: ΞΕΝΙΑΣ 32, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 71
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ plastiki@otenet.gr, info@hespras.gr 210-7710116

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...