9ο Ετήσιο Διήμερο Συνέδριο με θέμα “Οι Σπάνιες Παθήσεις στην Δυτική Ελλάδα”
Χρόνος 7 – 8 Οκτωβρίου 2016, Ιωάννινα
Τόπος Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.)
Διοργανωτής Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.)
Πληροφορίες Τηλέφωνα: 2107660989, 2107600289 gr-pespa@otenet.gr

Χρόνος: 7 – 8 Οκτωβρίου 2016, Ιωάννινα
Τόπος: Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.)
Διοργανωτής: Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.)
Πληροφορίες: Τηλέφωνα: 2107660989, 2107600289 gr-pespa@otenet.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ