Σακχαρώδης Διαβήτης και Συνοσηρότητες. Από τη Θεωρία στην Πράξη
Χρόνος 7 – 9 Οκτωβρίου 2016, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας
Τόπος Free Spirit
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Φ) Σε συνεργασία με: • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”
Πληροφορίες Σχισμένου Μαρία, 210-6048260, mschismenou@free-spirit.gr

Χρόνος: 7 – 9 Οκτωβρίου 2016, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας
Τόπος: Free Spirit
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Φ) Σε συνεργασία με: • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”
Πληροφορίες: Σχισμένου Μαρία, 210-6048260, mschismenou@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ