17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής
Χρόνος 13 – 16 Οκτωβρίου 2016, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί
Τόπος Info: Era Ltd
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας
Πληροφορίες Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr; http://regionalpainpalliativecongress2016.gr

Χρόνος: 13 – 16 Οκτωβρίου 2016, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί
Τόπος: Info: Era Ltd
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr; http://regionalpainpalliativecongress2016.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ