19η Πανελλήνια Διημερίδα ΕΜΕΔΙΠ
Χρόνος 14 – 16 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο LIMNEON, Καστοριά
Τόπος FREE SPIRIT
Διοργανωτής ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Πληροφορίες Τηλ.: 210-6048260 E-mail: Lparissi@free-spirit.gr

Χρόνος: 14 – 16 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο LIMNEON, Καστοριά
Τόπος: FREE SPIRIT
Διοργανωτής: ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-6048260 E-mail: Lparissi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...