19η Πανελλήνια Διημερίδα ΕΜΕΔΙΠ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Χρόνος 14 – 16 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο LIMNEON, Καστοριά
Τόπος FREE SPIRIT
Διοργανωτής ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Πληροφορίες Τηλ.: 210-6048260 E-mail: Lparissi@free-spirit.gr

Χρόνος: 14 – 16 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο LIMNEON, Καστοριά
Τόπος: FREE SPIRIT
Διοργανωτής: ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-6048260 E-mail: Lparissi@free-spirit.gr