4ο Συνέδριο “Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία”
Χρόνος 20 – 22 Οκτωβρίου 2016, ξενοδοχείο THE MET HOTEL, Θεσσαλονίκη.
Τόπος PRAXICON,Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων, Κοινωνικών Εκδηλώσεων,Γραφείο Γενικού Τουρισμού Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Βελτιστοποίησης της Θεραπείας των Νευρολογικών Ασθενειών (ΕΛ.Ε.ΒΕ.ΘΕ.Ν.Α.)
Πληροφορίες Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652, Fax. 2310 435064 info@praxicon.gr, www.praxicon.gr

Χρόνος: 20 – 22 Οκτωβρίου 2016, ξενοδοχείο THE MET HOTEL, Θεσσαλονίκη.
Τόπος: PRAXICON,Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων, Κοινωνικών Εκδηλώσεων,Γραφείο Γενικού Τουρισμού Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Βελτιστοποίησης της Θεραπείας των Νευρολογικών Ασθενειών (ΕΛ.Ε.ΒΕ.ΘΕ.Ν.Α.)
Πληροφορίες: Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652, Fax. 2310 435064 info@praxicon.gr, www.praxicon.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ