13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας
Χρόνος 20 – 23 Οκτωβρίου 2016, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
Τόπος ARTION Conferences & Events, Εθνικής Αντιστάσεως 74, Sigma Block 1 Τ.Κ. 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας
Πληροφορίες Τ. 2310 257803 (Γραμμή Συνεδρίου), 2310 272275, 2310 252330 F. 2310 272276 E. welcome@senologycongress.gr, W. www.senologycongress.gr

Χρόνος: 20 – 23 Οκτωβρίου 2016, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
Τόπος: ARTION Conferences & Events, Εθνικής Αντιστάσεως 74, Sigma Block 1 Τ.Κ. 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας
Πληροφορίες: Τ. 2310 257803 (Γραμμή Συνεδρίου), 2310 272275, 2310 252330 F. 2310 272276 E. welcome@senologycongress.gr, W. www.senologycongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...