Πανελλήνιο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου
Χρόνος 21 – 22 Οκτωβρίου 2016, Royal Olympic, Αθήνα
Τόπος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (ΕΕΟΚΤ)
Πληροφορίες ΤΗΛ. 2810 222155, 210.7240608 ΦΑΞ. 210.7240139 Vasso.athanasaki@scep.gr

Χρόνος: 21 – 22 Οκτωβρίου 2016, Royal Olympic, Αθήνα
Τόπος: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (ΕΕΟΚΤ)
Πληροφορίες: ΤΗΛ. 2810 222155, 210.7240608 ΦΑΞ. 210.7240139 Vasso.athanasaki@scep.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ