16ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΠΑΜΕΔΙ
Χρόνος 21 – 23 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Μοντάνα, Καρπενήσι
Τόπος FREE SPIRIT
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής
Πληροφορίες 210-6048260 Lparissi@free-spirit.gr

Χρόνος: 21 – 23 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Μοντάνα, Καρπενήσι
Τόπος: FREE SPIRIT
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής
Πληροφορίες: 210-6048260 Lparissi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ