28ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο
Χρόνος 29 – 30 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης
Τόπος Παγκρήτια Παιδιατρική Εταιρεία (ΠΠΕ)
Διοργανωτής Παγκρήτια Παιδιατρική Εταιρεία (ΠΠΕ)
Πληροφορίες Εμμανουήλ Μ. Καραβιτάκης, Πρόεδρος ΠΠΕ, ekaravitakis@yahoo.com, paidiatroi@gmail.com, 6944244874, Γεώργιος Νιωτάκης, Γραμματέας ΠΠΕ, niotakisg@yahoo.gr

Χρόνος: 29 – 30 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης
Τόπος: Παγκρήτια Παιδιατρική Εταιρεία (ΠΠΕ)
Διοργανωτής: Παγκρήτια Παιδιατρική Εταιρεία (ΠΠΕ)
Πληροφορίες: Εμμανουήλ Μ. Καραβιτάκης, Πρόεδρος ΠΠΕ, ekaravitakis@yahoo.com, paidiatroi@gmail.com, 6944244874, Γεώργιος Νιωτάκης, Γραμματέας ΠΠΕ, niotakisg@yahoo.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...