9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων Ο έλεγχος των λοιμώξεων είναι η μόνη δυνατή λύση
Χρόνος 2 – 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, Αθήνα
Τόπος Εταιρεία FREE – SPIRIT
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Πληροφορίες www.free-spirit.gr, info@free-spirit.gr, 210 -6048260

Χρόνος: 2 – 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, Αθήνα
Τόπος: Εταιρεία FREE – SPIRIT
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Πληροφορίες: www.free-spirit.gr, info@free-spirit.gr, 210 -6048260

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...