Ετήσια Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος
Χρόνος 12 – 13 Νοεμβρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Natura, Λίμνη Πλαστήρα
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος
Πληροφορίες τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

Χρόνος: 12 – 13 Νοεμβρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Natura, Λίμνη Πλαστήρα
Τόπος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής: Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος
Πληροφορίες: τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ