Ετήσια Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος
Χρόνος 12 – 13 Νοεμβρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Natura, Λίμνη Πλαστήρα
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος
Πληροφορίες τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

Χρόνος: 12 – 13 Νοεμβρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Natura, Λίμνη Πλαστήρα
Τόπος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής: Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος
Πληροφορίες: τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...