Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με την ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου
Χρόνος 18 – 20 Νοεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Epirus Palace, Ιωάννινα
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ) Περιφερειακός Καρδιολογικός Τομέας Βορειοδυτικής Ελλάδας
Πληροφορίες τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

Χρόνος: 18 – 20 Νοεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Epirus Palace, Ιωάννινα
Τόπος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ) Περιφερειακός Καρδιολογικός Τομέας Βορειοδυτικής Ελλάδας
Πληροφορίες: τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ