7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Μυκητολογίας
Χρόνος 19 Νοεμβρίου 2016, DIVANI PALACE ACROPOLIS, Αθήνα
Τόπος ASCENT, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29, 11528
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr, www.ascentltd.gr

Χρόνος: 19 Νοεμβρίου 2016, DIVANI PALACE ACROPOLIS, Αθήνα
Τόπος: ASCENT, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29, 11528
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr, www.ascentltd.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...