7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Μυκητολογίας
Χρόνος 19 Νοεμβρίου 2016, DIVANI PALACE ACROPOLIS, Αθήνα
Τόπος ASCENT, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29, 11528
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr, www.ascentltd.gr

Χρόνος: 19 Νοεμβρίου 2016, DIVANI PALACE ACROPOLIS, Αθήνα
Τόπος: ASCENT, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29, 11528
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr, www.ascentltd.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ