67ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Χρόνος 25 – 27 Νοεμβρίου 2016, Συνεδριακό κέντρο “Κάρολος Παπούλιας”, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Πληροφορίες τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

Χρόνος: 25 – 27 Νοεμβρίου 2016, Συνεδριακό κέντρο “Κάρολος Παπούλιας”, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τόπος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/Conferre Ltd
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Πληροφορίες: τηλ. 26510 68610, web: www.conferre.gr, email: info@conferre.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...