3ο Πανελλήνιο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο
Χρόνος 1 – 4 Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Xenia Volos, Βόλος
Τόπος Info: Era Ltd
Διοργανωτής Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Πληροφορίες Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr

Χρόνος: 1 – 4 Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Xenia Volos, Βόλος
Τόπος: Info: Era Ltd
Διοργανωτής: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ