3ο Πανελλήνιο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο
Χρόνος 1 – 4 Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Xenia Volos, Βόλος
Τόπος Info: Era Ltd
Διοργανωτής Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Πληροφορίες Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr

Χρόνος: 1 – 4 Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Xenia Volos, Βόλος
Τόπος: Info: Era Ltd
Διοργανωτής: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...