4η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
Χρόνος 9 – 11 Δεκεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
Τόπος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Πληροφορίες CSM τηλ. 2311 242570 – fax 2311 242569 email: info@csm.gr – web: www.csm.gr

Χρόνος: 9 – 11 Δεκεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE
Τόπος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Πληροφορίες: CSM τηλ. 2311 242570 – fax 2311 242569 email: info@csm.gr – web: www.csm.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ