Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδος – Πεπραγμένα Γενικής Συνέλευσης 2016 – Συγκρότηση σε σώμα νέου Δ.Σ.

 

Αρ.Πρωτ.: 10/2016

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πεπραγμένα Γενικής Συνέλευσης 2016 – Συγκρότηση σε σώμα νέου Δ.Σ.

 

 

                Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2016, έλαβε χώρα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας, στην Αθήνα. Με συμμετοχή αρκετών μελών, και ευρισκόμενη σε απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε, συζήτησε και αποφάσισε για τα εξής θέματα:

                Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. & Ελεγκτικής Επιτροπής 2015-2016

                Κατατέθηκε από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του απερχόμενου Δ.Σ. ο ετήσιος απολογισμός δράσεων για το περασμένο έτος 2015-2016, ο οποίος και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. Επίσης, η Ελεγκτική Επιτροπή κατέθεσε την ετήσια έκθεση ελέγχου της λειτουργίας του Ταμείου του Δικτύου, μετά από έλεγχο, και η οποία επίσης έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση.

 

                Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής 2016-2017

                Έλαβαν χώρα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία μετά από μυστική ψηφοφορία τους εξής:

          Βελισσάρη Βασίλειο, Κουτσοστάθη Ευστάθιο, Λούη Κωνσταντίνο, Μυλωνά Μαρία, Ροδίτη Κωνσταντίνο για το Δ.Σ. και

          Μπακοπούλου Σοφία, Μπαμπαλή Βασίλειο, Σαμαρά Ευαγγελία για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε εκ νέου στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, και εξέλεξε ανάμεσα στα μέλη του τους επιμέρους ρόλους ως εξής:

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ροδίτης Κωνσταντίνος (ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός)

          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑΜΙΑΣ : Λούης Κωνσταντίνος (Μαιευτήρας-Γυναικολόγος)

          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Βελισσάρης Βασίλειος (Ειδικός Παθολόγος)

          ΜΕΛΗ : Μυλωνά Μαρία &Κουτσοστάθης Ευστάθιος (Ειδικοί Παθολόγοι)

 

Στρατηγικό Πλάνο Δράσης 2016-2017

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε εκτενώς προτάσεις των παρόντων μελών για δράσεις και πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν:

          προσέλκυση και εγγραφή νέων ιατρών ως τακτικά μέλη (αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δικτύου αλλά και της αντιπροσωπευτικότητάς του – μέσω προωθητικού φυλλαδίου/τριπτύχου σε νοσοκομεία κ.α. και μέσω ιστοσελίδας μας/μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.),

          ενίσχυση και εδραίωση υπαρχόντων συνεργασιών (με Ιατρικούς Συλλόγους και τον Π.Ι.Σ., με την HelMSIC (φοιτητές ιατρικής), με το JuniorDoctorsNetworkτου WMA, με τους Ευρωπαίους Νέους Ιατρούς (EJD), με την WorldYoungDoctorsOrganization,  με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Ασπροπύργου),

          προσέγγιση για συνεργασία με επιπλέον φορείς(λοιπούς Ιατρικούς Συλλόγους, ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Πανεπ. Αθηνών «Αιμοπετάλιο», Σύλλογο Νέων Ιατρών, Συλλόγους Ειδικευομένων Ιατρών μεγάλων Νοσοκομείων, Ιατρικές Σχολές κ.ά.),

          συνέχιση δράσεων για τον ετήσιο εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας νέων ιατρών – 24 Ιουνίου(πχ. διεξαγωγή νέας έρευνας με ερωτηματολόγια),

          λειτουργία της μεταφραστικής ομάδας (ολοκλήρωση μετάφρασης “WMAManualonMedicalEthics” και εξεύρεση χορηγίας για έκδοσή του στα Ελληνικά),

          έκδοση Δελτίων Τύπου σε τακτική βάση(για θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, που αφορούν τους νέους ιατρούς),

          διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων για τη μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση(σε συνεργασία με Ιατρικές Σχολές – πχ. με θέμα την Έρευνα/Διδακτορική διατριβή παράλληλα με την ιατρική ειδικότητα),

          δράσεις σε τοπικό επίπεδο για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη(πχ. με αφορμή Παγκόσμιες Ημέρες) και τέλος

          ενδυνάμωση της συμμετοχής-εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις νέων ιατρών(έγκαιρη ενημέρωση μελών, καλύτερη προώθηση των διεθνών events/meetings, εξεύρεση χρηματοδότησης).

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την ευχή το νεοεκλεγέν Δ.Σ. να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του μέσα στη διάρκεια του 2016-2017, προς όφελος όλων των μελών του Δικτύου και των νέων ιατρών της χώρας, γενικότερα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...