ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ICD-10

                                                                                                       Αθήνα 4.10.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ICD-10

Αναφορικά με τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα θέλαμε να επισημάνουμε μια σειρά από άστοχες ενέργειες της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπεύθυνης για την ανάπτυξη και λειτουργία της σχετικής εφαρμογής:

1.Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι η εφαρμογή κανόνων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπως προκύπτει και από την συνεχή επικοινωνία Π.Ι.Σ. –ΕΟΠΥΥ, είναι απαραίτητη τόσο για την ορθή διάγνωση και θεραπεία, όσο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, χωρίς όμως να υποβάλλουν τους ιατρούς σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που τους δημιουργούν προβλήματα λειτουργικότητας.

Το ΦΕΚ 2221/18.7.2016 δεν αναφέρει αυτά που εφαρμόστηκαν από την ΗΔΙΚΑ.

Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται, αλλά ούτε είναι και επιτρεπτό σε μία πιθανή διάγνωση να αναγράφεται για κάθε εξέταση ένα ICD-10.

2. Επιπλέον σε κάθε νέα τροποποίηση, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για τόσο ριζική αλλαγή στο σύστημα, είναι απαραίτητη η πιλοτική της εφαρμογή για ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να φανούν τυχόν λάθη και ατέλειες αλλά και να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος εξοικείωσης στους τελικούς χρήστες 

 

 

3.       Η εφαρμογή κάθε νέας τροποποίησης δημιουργεί τεράστια προβλήματα αν αυτή γίνεται στην αρχή του μήνα, όπου αποδεδειγμένα ο φόρτος στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι κατά πολύ αυξημένος. 

Για αυτό προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη η ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η οποία λανθασμένα επικεντρώνεται στην ορθότητα και αποδοχή των κανόνων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον ιατρικό κόσμο και δεν αναφέρεται στο πραγματικό πρόβλημα που είναι ο τρόπος αποτύπωσης και εφαρμογής των κανόνων στις οθόνες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς και ο νέος τρόπος καταχώρησης των συνταγών, το οποίο και αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η αναστολή λοιπόν αυτής της εφαρμογής ΙCD-10 για κάθε εξέταση από την ΗΔΙΚΑ, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν είναι άκρως απαραίτητη.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...