ΓΝΜΔ1425-Σχετικά με το αν ιδιωτική ψυχιατρική κλινική κάτω των 60 κλινών υποχρεούται να συνεργάζεται με μικροβιολογικό εργαστήριο

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

 

 

 

Αθήνα, 11.5.2016

Προς

Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο

Πρόεδρο Π.Ι.Σ.

Πλουτάρχου 3

10675 Αθήνα

 

Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

 

          ΓΝΜΔ  1425/11.5.2016

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 709/4.4.2016 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Το με αρ. πρωτ. οικ. 655/29.3.2016 έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αρ. πρωτ. 709/1.4.2016 έγγραφό του μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων με αρ. πρωτ. οικ. 655/29.3.2016, και ζητεί τις απόψεις μας.

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων με αρ. πρωτ. 655/29.3.2016 αναφέρονται τα εξής:

«1/Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Νόμο μια Ιδιωτική ψυχιατρική κλινική (κάτω των εξήντα κλινών, όπως η κλινική της εταιρείας <……………..> υποχρεούται να συνεργάζεται με μικροβιολογικό εργαστήριο, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιτρέπεται να λειτουργεί μικροβιολογικό εργαστήριο ως παράρτημα ψυχιατρικής κλινικής σε διαφορετικό χώρο σε σχέση με την κλινική.

2/Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτού καθώς και κατά πόσο το ως άνω εργαστήριο δύναται να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ.

3/Υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου εάν συντρέχει συγγενής σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη της κλινικής και του μικροβιολόγου;».

 

Σύμφωνα με άρθρο 2 Π.Δ. 517/1991 «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ’ αριθ. 247/91 Π.Δ. “όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών”» (ΦΕΚ Α’ 202), ορίζονται τα εξής:

«Κάθε Ιδιωτική Κλινική γενική ή ειδική ή μικτή πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά εκτός από νοσηλευτικές μονάδες και τα εξής:

1. Εργαστήριο Μικροβιολογικό – Βιοχημικό – Αιματολογικό τύπου Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε4 ανάλογα με τον αριθμό και τα είδη των εξετάσεων (Παραρτήματα Β, Γ, Δ).

2. Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο (Παραρτήματα Β’, Γ’ και Δ’). Δεν είναι απαραίτητο για Ψυχιατρικές και Παιδοψυχιατρικές Κλινικές.

3. Συγκρότημα Χειρουργείων όταν αναπτύσσει Τμήματα Χειρουργικού Τομέα (Παραρτήματα Β’, Γ’ και Δ’).

4. Μονάδα Εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Πολυδύναμη ή Μονάδες Εντατικής θεραπείας αντίστοιχης ειδικότητας (παραρτήματα Β, Γ και Δ) που απαιτούνται από τα αναπτυσσόμενα τμήματα, σε κλινικές πάνω από 80 κλίνες, ελάχιστης δυναμικότητας 6 κλινών.

Εξαιρούνται οι ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές και οι ειδικές κλινικές αλλεργιολογίας, δερματολογίας, ενδοκρινολογίας, οφθαλμολογίας. Σε κλινικές κάτω των 80 κλινών, εφ’ όσον αναπτύσσουν τμήματα Χειρουργικού Τομέα ή τμήματα ειδικότητας καρδιολογικής και πνευμονολογικής του Παθολογικού Τομέα, απαιτείται η δημιουργία Μ.Ε.Θ. Πολυδύναμης ή της αντίστοιχης ειδικότητας τουλάχιστον 4 κλινών.

5. Toν απαιτούμενο περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, καθώς και χώρους εισόδων και υποδοχής ασθενών και επισκεπτών (παράστημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου).

6.Τουλάχιστον ένα εξωτερικό ιατρείο – εξεταστήριο, συναρτημένο με τους χώρους υποδοχής της Κλινικής, όταν δεν αναπτύσσει Εξωτερικά Ιατρεία.

7. Υπηρεσία διατροφής (Παραρτήματα Β, Γ και Δ).

8. Κεντρική Αποστείρωση όταν αναπτύσσει τμήματα Χειρουργικού Τομέα. Μικρό τμήμα κεντρικής αποστείρωσης όταν αναπτύσσει μόνο Παθολογικό Τομέα (Παραρτήματα Β, Γ και Δ).

9. Φαρμακείο σε κλινικές δύναμης άνω των 150 κλινών (Παραρτήματα Β και Γ).

10. Χώρο φύλαξης νεκρών (Παραρτήματα Β και Δ).

11. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού χώροι υγιεινής (Παραρτήματα Β και Δ).

12. Κοιτώνες διανυκτέρευσης εφημερευόντων (Παραρτήματα Β και Δ).

13. Διοικητικές Υπηρεσίες (Παραρτήματα Β και Δ).

14. Τις απαιτούμενες ΗΜ εγκαταστάσεις (Παράρτημα Β)

15. Κεντρικό χώρο συγκέντρωσης για αποκομιδή απορριμμάτων (Παράρτημα Β)».

 

Σε σχέση και με το Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ Α’ 199), δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση ιδιωτική κλινική να διατηρεί σε άλλο χώρο μικροβιολογικό εργαστήριο.

Η ίδρυση αυτού θα γίνει από το συνδυασμό διατάξεων του Π.Δ. 517/1991 και του Π.Δ. 235/2000.

Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ της 9.5.2016, επιτρέπεται η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική κλινική η οποία λειτουργεί μικροβιολογικό εργαστήριο σε διαφορετικό χώρο σε σχέση με την κλινική.

Τέλος, από καμία διάταξη δεν προκύπτει ότι υπάρχει ασυμβίβαστο εάν υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη της κλινικής και του μικροβιολόγου.

 

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με τιμή,

Χάρης Πολίτης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...